Great Works och Tvåpunktnoll har just lanserat en ny vesion av TV4.se.

Efter en snabb titt kan jag konstatera att XHTML används samt att man (äntligen) slutat att med frames. Designmässigt tycker jag att sidan ger ett mer harmoniskt intryck, jag gissar att det är färgerna som gör det hela.

Vad är det som inte fungerar så bra? Jo, sidorna är fyllda med alldeles för mycket information (information overload någon?). Förstasidan liknar mer ett krigsslag än en organiserad och strukturerad sida, spalterna går också ihop med varandra.

Spalter hos tv4.se

Finns det då något knep för hur man ska göra när man vill visa allt vad man har på förstsidan? Nej, det gör inte. Man måste sålla bland materialtet. Det går inte att visa allt. Satsa istället på en bra navigation och struktur så kommer besökarna att hitta det de vill ha ändå.

TV4.se har förbättrat sig men det är fortfarande storebror SVT.se som har den bästa webbplatsen bland TV-kanalerna.