Channel 9 finns en intressant video där Julie Larson-Green, chef för Office User Experience på Microsoft, visar hur anvöndargränssnittet för Microsoft Office 12 ser ut. Det nya gränssnittet är helt annorlunda jämfört med det som Office har använt sedan 1997.

En videofilm som visar gränssnittet i Office 12

I videon berättar Larson-Green att de användartestar som Microsoft har gjort, säger att många användare har svårt att hitta bland de tusentals olika funktioner Office har. Istället för att visa ”allting samtidigt” med rullgardinsmenyer och verktygsfält är det nya gränssnittet uppgiftsorienterat med hjälp av olika ”fält” (Microsoft kallar det för ”ribbons”). I Word är de olika delarna Write, Insert, Page Layout, References, Mailings och Review. Under varje del får sedan användaren olika val.

Det ska bli kul att testa Office 12 när det kommer, samt att se om Mac-divisionen hos Microsoft också kommer att implementera detta för Office för Mac. Att ”inte visa allting samtidigt” är en designfilosofi jag håller varmt om hjärtat så jag tror att nya Office kommer att bli bra ur användarens synvinkel.