I dagens nummer av Näringsliv finns en intressant artikel om en undersökning som berättar att mobiltelefonanvändare gärna vill använda sig av nya tjänster men att krångel med inställningar och svårtolkade priser sätter stopp. En mardröm för operatörerna eftersom priskonkurrensen på röstsamtal och SMS är tuff, nya inkomstkällor är alltså mer än välkomna.

SMS och kameran har blivit populära, troligtvis beroende på att man som användare inte behöver göra någon inställning eftersom funktionerna redan är aktiverade när du använder din mobiltelefon för första gången. Att som ett andra steg skicka vidare bilderna via MMS, är enligt artikeln, för svårt. Varför? Jo, då kommer det här med inställningar med in i bilden.

Att operatörerna och mobiltelefontillverkarna inte jobbar hårdare inom detta område är konstigt. Min enkla och ovetenskapliga teori är att det är de teknikinriktade ingenjörerna som har för mycket att säga till om. Så svårt borde det ändå inte vara att designa produkten efter människan och inte människan efter produkten.