I den holländska småstaden Drachten har man tagit bort alla trafikljus och vägskyltar. Olyckorna har drastiskt sjunkit samtidigt som genomsnittsfarten är densamma som förut. Denna trafikrevolution är ett verk av trafikingenjör Hans Mondermann. Han menade att för varje ny skylt och trafikljus som kom upp blev budskapen fler och fler. Istället för att titta på sina medtrafikanter, kollade trafikanterna istället på trafikljus och vägskyltar. Läs mer om denna spännande trafikplanering på DN.se.