I alla fall inte i lika stor grad som våra EU-grannar i Storbritannien och Tyskland gör. I artikeln ”Norden ligger efter på e-handel” skriver DN bland annat att:

I Nordeuropa ligger e-handeln där kunden betalar med sitt Visakort på 2 procent av den totala handeln med Visakort. I Tyskland är siffran 12 procent och i Storbritannien är den 10 procent.

… samt:

När svenskarna fick svara på frågan varför de inte handlade mer på nätet var den främsta anledningen att man inte litade på betalningssystemet, trots att procentsiffrorna för bedrägeri är försvinnande låga.