Två tydliga exempel på hur annorlunda Apple respektive Microsoft tänker (eller inte tänker…) när det kommer till gränssnittsdesign är hur man startar en presentation i deras presentationsprogram.

I Apples Keynote så finns det en tydlig Play-knapp i början på menyraden:

Skärmdump från programmet Keynote

Microsofts PowerPoint 2003 är överbelamrat med ikoner. En av de viktigaste, nämligen knappen för att starta en presentation, ligger dock gömd nere i det vänstra hörnet (ikon nummer 3 sett från vänster). Metaforen är också i mitt tycke mycket sämre:

Skärmdump från programmet PowerPoint

Varför det ska vara så svårt att luska ut hur man startar en presentation i PowerPoint är för mig obegripligt. Användaren kan visserligen starta sin presentation genom att gå in i menyn (vilket hon även kan göra i Keynote) men det visar ändå på en markant brist i funktionalitetsprioriteringen vid designen av gränssnittet. Man kan inte visa alla funktioner på en gång, utan man måste välja ut de som användaren har mest nytta av och placera övriga i underkategorier.

Det ska även tilläggas att den senaste versionen av PowerPoint, som har fått versionsnamnet 2007, inte är mycket bättre – trots att ett av mottona just var att prioritera och gömma undan funktioner. Se till exempel dessa skärmdumpar där knappen nu istället finns att hitta nere till höger i fönstret.