Dagens Industri skriver idag om att Philips för några år sedan genomförde en global studie som visade att kunderna ville ha enklare produker, de var helt enkelt trötta på att det fanns för många funktioner, för krångliga menyer och ett för obegripligt språk. Med hjälp av en ny marknadschef så infördes ett globalt Simplicity Advisory Board som gick igenom hela verksamheten. Det ekonomiska resultatet? Från kris till succé!

Nedan följer några intressant delar ur artikeln:

”Folk kände sig tyngda av alla val och alternativ som den moderna tekniken erbjöd. Vi drog slutsatsen att behovet av enkelhet växte över hela världen. Problemet var komplexitet”, säger italienaren Andrea Ragnetti…

Av studierna framgick bland annat att hela 30 procent av alla produkter för hemmanätverk som returnerades, lämnades tillbaka för att folk inte lyckats få dem att fungera. Nästan hälften av alla konsumenter uppgav att de backat från att köpa en digitalkamera eftersom de verkar för komplicerade.

Det fanns i stort sätt bara två bolag att knycka inspiration från.
”Inom konsumentelektronik är det bara Apple som konstant arbetat med enkelhet. De är otroligt duktiga på att skapa användarvänliga plattformar. Och Google är världens mest progressiva teknikbolag och har gjort enorma vinster på att förenkla.”

Philips oklara slogan, ”Let’s make things better”, sparkades ut och bolaget omprofilerades under devisen ”Sense and simplicity”. Språk anpassades så att vanliga människor skulle förstå. I stället för att tala om tekniska fördelar som ”liquid crystal displays”, började man tala om bildkvalitet och upplevelser.