Flickr har fått en relativt ny webbaserad bilduppladdningssida som är väldigt smart. Eftersom jag aldrig blivit vän med de bilduppladdnignsverktyg som finns har jag stört mig på att den webbaserade uppladdningen var så omständig och tidskrävande, till exempel så kunde man bara välja en fil i taget från sin dator och endast sex stycken filer kunde laddas upp i samma omgång.

I den nya versionen finns inte längre dessa begränsningar, du kan exempelvis på en gång markera flera filer du vill ladda upp och användaren får hela tiden en bra återkoppling på vad som sker och hur långt uppladdningen har nått (något som även det saknas i den förra versionen). Med andra ord känns det faktiskt som ett “riktigt” program.

Här nedan följer en lite genomgång om hur det hela fungerar:

Uppladdningsflödet är indelat i tre tydliga steg: välj bilder, ladda upp bilder och beskriv bilder. Information om att bilduppladdningen sker i tre steg

Det går att välja flera bilder på en gång: Det går att välja flera filer på en gång

En av nackdelarna med traditionell filuppladdning är att det är svårt att veta hur lång tid det är kvar innan en fil har blivit uppladdad till webbservern. Flickr löser det hela på ett smidigt sätt: Användaren presenteras med information över hur långt filuppladdningen har fortskridit

I det sista steget så beskriver användaren sina bilder genom att lägga till taggar, titlar och beskrivningar: I det sista steget så beskriver användaren sina bilder