Macanvändare har länge saknat ett verktyg för inspelning av användbarhetstester, brittiska Clearleft har dock löst det problemet genom att släppa Silverback. Användartestprogrammet är långt ifrån lika avancerat som Morae, syftet med Silverback är dock att det ska används för ”guerilla usability testing”.

Programmet passar utmärkt för tester ute på ”fältet” då inspelning av testdeltagaren sker genom iSight (kameran som alla bärbara macar är utrustade med).