I användbarhetstester ligger oftast fokus på det som fungerar dåligt. I en av Jakob Nielsens ”alertboxar” skriver användbarhetsgurun om att det även kan vara bra att ibland skifta fokus och undersöka varför användarna alltid lyckas med vissa uppgifter. Denna metod passar dock bäst för system där designers och utvecklare har lyckats med att lösa de mest uppenbara felen.

Som vanligt levererar Nielsen intressant läsning och denna alertbox är inget undantag.