Jan Gulliksen, professor i MDI vid Uppsala universitet, har skrivit en intressant krönika vid namn Vem är expert – egentligen? i senaste numret av Nationellt IT-användarcentrums (NITA) veckobrev.

Vad tycker du om begreppet användbarhetsexpert? Är användbarhetsdesigner en bättre titel?