De flesta digitala kalendrar som erbjuder användaren att se kalenderdata i en traditionell månadsvy, tex iCal för OS X, blir jobbiga att använda för planering i slutet av månader eftersom större delen av skärmutrymmet ägnas åt föregående veckor. Visserligen visar månader som slutar mitt i en vecka några dagar i den kommande månaden, men månader som slutar på en söndag innebär inte någon förhandstitt alls. Hur det sistnämnda ser ut visas nedan:

Kalenderprogrammet iCals månadsvy

Visserligen är många vana vid papperskalenderns begränsning att se en månad i taget, men jag tycker att en fast månadsvy är en dålig idé eftersom jag tror att majoriteten av de som använder månadsvyn gör det eftersom de snabbt vill få en överblick — inte bara över aktuell dag utan även kommande veckor. Troligtvis är det väldigt få användare som har användarmål som innebär att de måste se vilka aktiviteter de hade föregående veckor.

Googles webbaserade kalender har en ytterligare månadsvy (”4 veckor”) som hela tiden visar aktuell vecka i översta raden och de kommande tre veckorna i raderna under. I mitt tycke är det här en mycket smartare design eftersom användaren dels kan se dagens aktiviteter samt även få en överblick över hur de kommande veckorna ser ut. Till skillnad mot den traditionella månadsvyn ägnas heller inte mycket utrymme åt dagar som redan har passerats.

Googles kalender har en månadsvy som visar aktuell vecka längst upp samt de tre kommande veckorna under