Jag har tidigare skrivit om svenska Seniofon som har har tagit fram en enkel mobiltelefon inriktad mot äldre – en stor och köpstark samhällsgrupp som kommer att innefatta ännu fler invånare om några år.

Sedan jag skrev detta inlägg har jag hittat flera andra telefoner med samma koncept. Några av dessa presenteras nedan.

Jitterbug

Amerikanska Jitterbug har två stycken mobiltelefoner i sitt sortiment. Modellen till vänster liknar till utseendet en vanlig standardmobil men är anpassad till att vara så enkel som möjlig att använda, bland annat genom att visa texten på skärmen i en stor storlek. Modellen till höger är utvecklad för de användare som behöver något ännu enklare. Den har bara tre stora knappar: den första kopplar användaren till Jitterbugs växeltelefonister, den andra ringer upp ett förbestämt nummer och den tredje kopplar användaren till 911.

Jitterbugs två olika mobiltelefoner

En intressant detalj hos Jitterbugs mobiler är att om du öppnar telefonerna så hör du en kopplingston. Detta innebär också att för målgruppen svårtydda begrepp som signalstyrka inte behöver användas eftersom tonen bara hörs om telefonen har anslutning med en mobilmast.

Istället för att visa upp ikoner i telefonens skärm sker interaktionen mellan användaren genom att telefonen frågar enkla frågor och användaren svarar med YES- eller NO-knappen. Funktionerna som mobilerna har går också att stänga av via Jitterbugs hemsida. Det innebär att en släkting t.ex. kan hjälpa till att skräddarsy Jitterbugen efter användarens behov och skickligheter.

Vill du läsa mer om Jitterbug och hur utvecklingen gick till rekommenderar jag BusinessWeeks artikel om företaget.

Doro

Svenska Doro har flera enkla telefoner i sitt så kallade Care electronics-sortiment.

HandleEasy

HandleEasy är en enkel telefon där användaren utöver att ringa har en telefonbok samt kan se de senaste inkomna och slagna numrena. Svara- och lägg på-knapparna är stora och tydliga och knappsatsen innehåller bara 0-9 samt stjärna och fyrkant. Ovanför knappsatsen finns också fyra snabbvalsknappar. Jag förstår dock inte hur användaren kommer åt och navigerar i telefonboken.

HandleEasy är en mobiltelefon som har en skärm, fyra snabbvalsknappar samt ett klassiskt nummertangenter

HandlePlus

HandlePlus är en ännu enklare telefon. Knappsatsen är ersatt av fem stycken snabbvalsknappar samt en svara- och lägg på-knapp. Precis som pryltidningen M3 skriver i sin recension av telefonen tycker jag också att ”huller om buller”-placeringen av knapparna saknar logik. Visst, rent estetiskt blir det kanske en smula roligare, men detta är ju en mobil där funktion helt klart ska gå före form.

På baksidan av HandlePlus finns det en lista där man kan skriva upp var någonstans snabbvalsknapparna är kopplade till. Mobilen är också utrustad med en högtalarfunktion.

HandlePlus är en mobiltelefon som bara har fem snabbvalsknappar

Jag tycker att en nackdel med HandlePlus är att snabbvalsknapparna är numrerade. Utan att ha några som helst bevis från tester antar jag ändå att vissa användare kan tänkas tro att knapparna är ”riktiga” nummerknappar. Jag hade föredragit bokstäver istället – vilket också används för att identifiera systertelefonen HandleEasys snabbvalsknappar.

MemoryPlus

Doro har även enkla trådbundna telefoner. Ett exempel på en sådan modell är MemoryPlus. Telefonen har stora knappar samt fyra snabbvalsknappar där foton kan placeras.

MemoryPlus är en trådbunden telefon som har enkelhet som utgångspunkt.